InnoBridge

Бизнес иновационен център Инобридж (BIC INNOBRIDGE) е организация за подпомагане на бизнеса, която следва методологията, колективният опит и прилага ноу-хау на Европейската мрежа от бизнес и иновационни центрове (EBN).

 

Това е първият (и все още единствен) акредитиран БИЦ от мрежата на EBN в България. Основната цел на БИЦ ИНОБРИДЖ е да подкрепя и прилага инициативи за предприемачество и иновации на всички етапи на развитие. По този начин, центърът извършва дейности за повишаване на осведомеността по иновативни въпроси и се стреми да допринесе за развитието и конкурентоспособността на бизнеса като цяло. БИЦ ИНОБРИДЖ също се стреми да допринесе не само за подобряването на бизнес климата, но и за повишаване на икономическия растеж на региона, като предостави висококачествени услуги на своите клиенти, за да им помогне да превърнат иновативната си идея в пазарен успех.

 

Държава: България

Уебсайт: www.innobridge.org