Белгийско-италианската търговска камара (CCBI), основана през 1950 г., е частна организация с нестопанска цел съгласно белгийското законодателство, която е юридически и финансово автономна. Тя е част от Assocamerestero, италианската асоциация на търговските камари в чужбина, която включва 81 камари в 58 страни по света. Организацията насърчава търговския обмен между Белгия и Италия, като отправна точка за всяка компания, която желае да популяризира собствения си бизнес и да разшири мрежата си в двата региона, като предлага широка гама от промоционални, помощни и консултантски услуги.

 

Освен това, организацията извършва дейности за подпомагане на интернационализацията на МСП и развитието на иновациите в предприятията, изследователските центрове и публичните организации. По този начин, камарата осигурява на своите членове както бизнес контакти, така и разнообразие от висококачествени услуги, включително професионално обучение. Организацията участва като координатор или партньор в няколко международни проекта, финансирани от Европейския съюз, Италианското Министерство на икономическото развитие и други международни организации.

 

Държава: Белгия