Το Βελγο-Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο (CCBI), που ιδρύθηκε το 1950, είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός βάσει του βελγικού δικαίου, ο οποίος είναι νομικά και οικονομικά αυτόνομος. Αποτελεί μέρος του Assocamerestero, της Ένωσης Ιταλικών Εμπορικών Επιμελητηρίων στο εξωτερικό, η οποία περιλαμβάνει 81 Επιμελητήρια σε 58 χώρες παγκοσμίως. Το CCBI προωθεί τις εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ Βελγίου και Ιταλίας, αποτελώντας κατ’ εξοχήν σημείο αναφοράς για κάθε εταιρεία που επιθυμεί να προωθήσει τη δική της επιχείρηση και να διευρύνει το δίκτυό της και στις δύο περιοχές, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προώθησης, βοήθειας και παροχής συμβουλών.

 

Επιπλέον, πραγματοποιεί δραστηριότητες για την υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και της ανάπτυξης της καινοτομίας σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και δημόσιους φορείς. Έτσι, το CCBI διασφαλίζει στα μέλη του τόσο τις επιχειρηματικές επαφές όσο και μια ποικιλία υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης και της διεθνοποίησης. Η CCBI συμμετέχει, ως επικεφαλής ή εταίρος, σε πολλά υπερεθνικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

 

Χώρα: Βέλγιο