GRUPURI ȚINTĂ

  • IMM -uri (inclusiv manageri de resurse umane, personal tehnic și administrativ);
  • Formatori și organizații VET , deoarece noile cursuri și instrumente de formare pot fi adoptate de o masă critică de formatori și organizații VET care vor oferi formarea pentru a-și îmbunătăți serviciile și a răspunde nevoilor părților interesate;
  • Organisme de formare care oferă educație și formare atât pentru personalul actual, cât și pentru cel viitor, în sectoarele vizate (profesioniști în afaceri, consultanți, antrenori, mentori și experți externi dornici să opereze în domeniul WBL);
  • Instituții de învățământ superior (inclusiv reprezentanți ai universității, adică asistenți, lectori, conferențiari etc.);
  • ONG-uri: pot aprecia abordarea și instrumentele de formare ca instrumente de sprijin în diferite scenarii, încurajând adoptarea practicilor WBL;
  • Camere de comerț locale și regionale, deoarece i – Coach Training Toolbox poate fi utilizat de către membrilor lor;
  • Profesori, formatori, mentori de afaceri și coachi, aceștia pot aprecia abordarea și instrumentele de formare ca instrumente de sprijin în diverse scenarii, încurajând adoptarea practicilor WBL;

OBIECTIVE GENERALE

) Creați un nou profil ocupațional și anume i -Coach Expert pentru a sprijini afacerile în oferirea de oportunități de stagii de calitate
Oferiți o abordare inovatoare pentru îmbunătățirea mentalității și a abilităților grupurilor țintă despre managementul stagiului/uceniciei.
Promovarea WBL prin asigurarea suportului pedagogic pentru muncă și conditii de învățare.

OBIECTIVE SPECIFICE

Echiparea potențialilor utilizatori finali cu cunoștințele, abilitățile și competențele necesare celor care doresc să creeze/gestioneze un program de stagiu
Creșterea gradului de conștientizare a utilizării și a beneficiilor WBL
Proiectarea unei metodologii de formare dedicate și a un curs de formare pentru a facilita adoptarea profilului ocupațional i -Coach Expert.

Proiectul mai are ca scop:

1. Promovarea WBL prin implicarea tuturor părților interesate relevante (Rezultatul proiectului nr. 1, Rezultatul proiectului nr. 3)

2. Dezvoltarea de produse care sunt adaptate nevoilor identificate ale grupurilor țintă (Rezultatul proiectului nr. 1)

3. Crearea de produse durabile și utilizabile pentru un număr mare de părți interesate (Rezultatul proiectului nr. 2, Rezultatul proiectului nr. 3).

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Proiect nr. 2021-1-BG01-KA220-VET-000033358

Abonare Newsletter