DESPRE NOI

Proiectul i-COACH își propune să ofere IMM-urilor abilitățile și competențele necesare pentru a sprijini implementarea programelor de internship de succes printr-un curs de formare și o metodologie inovatoare. Proiectul se străduiește, de asemenea, să stimuleze rentabilitatea investiției pentru a permite companiilor mici să beneficieze de învățarea la locul de muncă ( WBL ) și de stagiari individuali, sau să le integreze cu succes în mediul lor de lucru.

Pentru atingerea acestor scopuri, proiectul are în vedere crearea unui nou profil profesional, adică i-COACH Expert și promovarea unei abordări inovatoare de actualizare a mentalității și competențelor grupurilor țintă privind managementul implementării stagiului/uceniciei.

Parteneriatul i-COACH crede ferm că, chiar mai mult în vremurile grele actuale, investițiile în pregătirea personalului pentru a aduce stagii de calitate, vor dota potențialii utilizatori finali cu cunoștințele necesare pentru a crea și gestiona un program de stagiu sau pentru a sprijini angajații în tranziția lor către un nou rol în cadrul organizaţiei lor.


TConţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Proiect nr. 2021-1-BG01-KA220-VET-000033358

Abonare Newsletter