ECOLE е компания, създадена за професионално обучение и услуги за работа, формирана от седем асоциации, част от системата на националната индустриална асоциация: Assolombarda Milano Monza e Brianza, Associazione Industriali di Cremona, Confindustria Alto Milanese, Confindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio, AIOP Lombardia и UCIMU-Sistemi per Produrre. Такива асоциации представляват повече от 8000 компания и 420 000 служители. Организацията оперира основно в регион Ломбардия и достига до националните граници, благодарение на присъствието си на Ucimu-Sistemi per Produrre.

 

ECOLE има две основни цели:

  • Да насърчава, организира и координира дейности за професионално обучение, кариерно ориентиране, също и чрез публично финансиране.
  • Да създава и управлява услугите за работа, особено тези, посветени на преквалификация и услуги за пренасочване. В дейностите по професионално обучение, основната цел на ECOLE е бързо и точно да посрещне развитието на бизнеса и необходимите промени, както в областта на човешките ресурси, така и в областта на технологичните и организационни иновации, чрез интегриране на стандартно предаване на теоретични знания и ноу-хау с предоставяне на обучение на работното място, както и чрез предоставяне на възможности за образование и саморазвитие на фирми.

 

Държава: Италия