Η ECOLE – Enti COnfindustriali Lombardi per l’Education είναι μια εταιρεία προσαρμοσμένη στην επαγγελματική κατάρτιση και τις υπηρεσίες απασχόλησης η οποία ιδρύθηκε από επτά ενώσεις, μέρος του εθνικού συστήματος βιομηχανικών ενώσεων: Assolombarda Milano Monza e Brianza, Associazione Industriali di Cremona, Confindustria Alto Milanese, Confindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio, AIOP Lombardia, UCIMU-Sistemi per Produrre. Οι ενώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν περισσότερες από 8.000 εταιρείες και 420.000 υπαλλήλους. Δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της Λομβαρδίας και φτάνει στα εθνικά σύνορα χάρη στην παρουσία της Ucimu- Sistemi per Produrre. Το ECOLE έχει δύο βασικούς στόχους:

  • να προωθήσει, να οργανώσει και να συντονίσει δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού, επίσης μέσω δημόσιας χρηματοδότησης.
  • να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται υπηρεσίες εργασίας, ειδικά εκείνες που είναι αφιερωμένες σε υπηρεσίες επανεκπαίδευσης και επανατοποθέτησης. Στις δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης, ο κύριος στόχος της ECOLE είναι να ανταποκρίνεται άμεσα και με ακρίβεια στην επιχειρηματική ανάπτυξη και τις απαιτούμενες αλλαγές, τόσο στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού όσο και στον τομέα της τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας, ενσωματώνοντας τυπική παράδοση θεωρητικής γνώσης και τεχνογνωσίας με παροχή εκπαίδευσης στην εργασία, καθώς και με την παροχή στις επιχειρήσεις ευκαιριών εκπαίδευσης και αυτοανάπτυξης.

Χώρα: Ιταλία