Politeknika Ikastegia Txorierri (www.txorierri.net) е субсидирана гимназия за наука и технологии и професионално образование и обучение (ниво 4 и 5 на EQF) в испанския баски регион. Всяка година, училището осигурява обучение на над 400 редовни студенти и на 1000+ възрастни задочно обучение с персонал от 45 души.

 

Центърът е специализиран в: екологично образование, телекомуникации и информационни технологии, роботика, продажби и търговско управление, механичен дизайн и механично производство. Txorierri разчита на отдел за кариерно ориентиране, който предоставя на техните ученици образователна и професионална подкрепа.

 

Държава: Испания