Το Politeknika Ikastegia Txorierri (www.txorierri.net) είναι ένα επιδοτούμενο Λύκειο Επιστήμης και Τεχνολογίας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (επίπεδο 4 και 5 EQF) στην Ισπανική Περιφέρεια των Βάσκων. Κάθε χρόνο το σχολείο παρέχει εκπαίδευση για περισσότερους από 400 φοιτητές πλήρους φοίτησης και 1000+ ενήλικες μαθητές μερικής φοίτησης με προσωπικό 45 ατόμων. Το κέντρο ειδικεύεται σε: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική, Ρομποτική, Πωλήσεις και Εμπορική Διοίκηση, Μηχανολογικό Σχεδιασμό και Μηχανολογική Παραγωγή. Το Txorierri έχει ένα τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που παρέχει στους μαθητές μας εκπαιδευτική και επαγγελματική υποστήριξη.

 

Χώρα: Ισπανία