Център “Emphasys” е създаден през 1998 г. и работи като изключително успешен център за образование, ИКТ обучение (ПОО), и изследователски и софтуерен център, одобрен от Министерството на образованието, културата, младежта и спорта на Кипър.

 

Центърът е създаден с визията да предлага висококачествени възможности за учене през целият живот, както и дигитални решения, насочени към нуждите на обучаемите от всички възрасти, за да могат да подобрят живота си и да имат достъп до обществото и пазара на труда. Центърът също се ангажира да насърчава цифровата трансформация и зеления преход за устойчиво бъдеще.

 

Държава: Кипър