„Centrul Emphasys” a fost înființat în 1998 și funcționează ca un centru de mare succes pentru educație, formare TIC (VET), cercetare și dezvoltare software, aprobat de Ministerul Educației, Culturii, Tineretului și Sportului din Cipru. A fost înființat cu viziunea de a oferi oportunități de înaltă calitate pentru învățarea pe tot parcursul vieții și soluții digitale, orientate către nevoile cursanților de toate vârstele și abilitățile, pentru a-și îmbunătăți viața, a asigura incluziunea, accesul și participarea la societatea digitalizată și piața muncii. Se angajează să promoveze transformarea digitală și tranziția verde pentru un viitor durabil.

 

Țara: Cipru