Το ‘Emphasys Centre’ ιδρύθηκε το 1998 και λειτουργεί ως ένα εξαιρετικά επιτυχημένο Κέντρο Εκπαίδευσης ΤΠΕ (ΕΕΚ), Έρευνας και Ανάπτυξης Λογισμικού, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού της Κύπρου. Δημιουργήθηκε με το όραμα να προσφέρει υψηλής ποιότητας ευκαιρίες ΔΒΒ και ψηφιακές λύσεις στοχευμένες στις ανάγκες των μαθητών όλων των ηλικιών και ικανοτήτων προκειμένου να αναβαθμίσουν τη ζωή τους, να εξασφαλίσουν την ένταξη, την πρόσβαση και τη συμμετοχή στην ψηφιοποιημένη κοινωνία και την αγορά εργασίας. Δεσμεύεται να προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση για ένα βιώσιμο μέλλον.

 

Χώρα: Κύπρος