FEUZ (Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza) е фондация с нестопанска цел, която осъществява връзката между университета и предприятията. Организацията разработва различни програми за обучение и курсове в сътрудничество със социални агенти и други институции, като търговско-промишлени камари, регионалното правителство на Арагон, INAEM, предприятия, асоциации и др., а  също и в рамките на Европейския социален фонд.

 

Основните дейности на FEUZ са:

  • Принос към идентифицирането на нуждите от обучение в областта на технологиите и разрешаването им във връзка със съответните органи в тази област.
  • Идентифициране и предоставяне на ключови компетенции, включително основни и трансверсални умения и предлагане на курсове с иновативно съдържание.
  • Подпомагане и улесняване разработването и експлоатацията на проекти в рамките на ЕС.
  • Засилване на сътрудничеството и междурегионалния трансфер между европейските страни в развитието на началното и продължаващото обучение за нуждите на технологиите, тяхното приложение и трансфер.
  • Развиване на връзки под формата на транснационални секторни мрежи, обединяващи проекти от различните програми на ЕК в една и съща област на обучение.
  • Насърчаване и координиране на транснационални стажове на студенти, основно в рамките на Еразъм+.

 

Държава: Испания