FEUZ (Fundația Empresa -Universidad de Zaragoza) este o fundație nonprofit care unește relațiile dintre universitate și întreprinderi. Universitatea din Zaragoza și Camera de Comerț și Industrie din Zaragoza sunt Consiliul de încredere. Organizația dezvoltă diferite programe de formare și cursuri în cooperare cu agenții sociali și alte instituții precum Camerele de Comerț și Industrie, Guvernul Regional Aragón, INAEM, Întreprinderi, Asociații etc. și, de asemenea, în cadrul Fondului Social European.

 

Activitățile noastre principale sunt:

  • Contribuirea la identificarea nevoilor de formare în tehnologie și rezolvarea acestora în colaborare cu organismele relevante din acest domeniu.
  • Identificarea și furnizarea de competențe cheie, inclusiv abilități de bază și transversale și oferirea de cursuri cu conținut inovator.
  • Asistarea și facilitarea dezvoltării și exploatării proiectelor în cadrul diferitelor programe ale UE.
  • Consolidarea cooperării și transferului interregional între țările europene în dezvoltarea formării inițiale și continue pentru nevoile tehnologice, aplicarea și transferul acestora.
  • Dezvoltarea de legături sub formă de rețele sectoriale transnaționale care reunesc proiecte din diferitele programe CE în același domeniu de formare.
  • Promovarea și coordonarea stagiilor transnaționale ale studenților, în principal în cadrul programului ERASMUS + .

 

Țara: Spania