InnoBridge
Бизнес иновационен център Инобридж (BIC INNOBRIDGE) е организация за подпомагане на бизнеса, […]
От 1999г., NERDA координира разработването на Стратегията за регионално развитие и изпълнението […]
ECOLE е компания, създадена за професионално обучение и услуги за работа, формирана […]
Белгийско-италианската търговска камара (CCBI), основана през 1950 г., е частна организация с […]
Politeknika Ikastegia Txorierri (www.txorierri.net) е субсидирана гимназия за наука и технологии и […]
FEUZ (Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza) е фондация с нестопанска цел, която осъществява […]
Център “Emphasys” е създаден през 1998 г. и работи като изключително успешен […]

Подкрепата на Европейската комисия за разработването на тазипубликация не представлява одобрение на нейното съдържание.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автори от Комисията не може да бъде търсена отговорност заизползването на съдържащата се в нея информация. No на

проекта: 2021-1-BG01-KA220-VET-000033358

БЮЛЕТИН