InnoBridge
Бизнес иновационен център Инобридж (BIC INNOBRIDGE) е организация за подпомагане на бизнеса, която следва методологията, колективният опит и прилага ноу-хау на Европейската мрежа от бизнес и иновационни центрове (EBN).   Това е първият (и все още единствен) акредитиран […]
От 1999г., NERDA координира разработването на Стратегията за регионално развитие и изпълнението на повече от 500 проекта, финансирани чрез програмата за Социално и икономическо сближаване PHARE, Регионална оперативна програма 2007-2013 и 2014-2020, и програма Икономически растеж и конкурентоспособност. […]
ECOLE е компания, създадена за професионално обучение и услуги за работа, формирана от седем асоциации, част от системата на националната индустриална асоциация: Assolombarda Milano Monza e Brianza, Associazione Industriali di Cremona, Confindustria Alto Milanese, Confindustria Como, Confindustria Lecco […]
Белгийско-италианската търговска камара (CCBI), основана през 1950 г., е частна организация с нестопанска цел съгласно белгийското законодателство, която е юридически и финансово автономна. Тя е част от Assocamerestero, италианската асоциация на търговските камари в чужбина, която включва 81 […]
Politeknika Ikastegia Txorierri (www.txorierri.net) е субсидирана гимназия за наука и технологии и професионално образование и обучение (ниво 4 и 5 на EQF) в испанския баски регион. Всяка година, училището осигурява обучение на над 400 редовни студенти и на […]
FEUZ (Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza) е фондация с нестопанска цел, която осъществява връзката между университета и предприятията. Организацията разработва различни програми за обучение и курсове в сътрудничество със социални агенти и други институции, като търговско-промишлени камари, регионалното правителство […]
Център “Emphasys” е създаден през 1998 г. и работи като изключително успешен център за образование, ИКТ обучение (ПОО), и изследователски и софтуерен център, одобрен от Министерството на образованието, културата, младежта и спорта на Кипър.   Центърът е създаден […]